სენაკში მიწის სისტემური რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო

მიწის სისტემური რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო სენაკის მუნიციპალიტეტში.