“აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში” მოქალაქეებს შეეძლებათ მრავალპროფილური სარეაბილიტაციო მომსახურება ჩაიტარონ

"აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში", სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მოწყვლადი ჯგუფები, შეძლებენ სრულიად უსასყიდლოდ ჩაიტარონ 20 დღიანი მრავალპროფილური სარეაბილიტაციო მომსახურება. პროგრამა შეეხება: მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს; სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებს; ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში რეგისტრიტრბულ ომისა და...