მესტამბე ძმები: კოწია, სიო და ასლან თავართქილაძეები

1898 წელს, სენაკში, ძმები თავართქილაძეების სტამბაში არაერთი წიგნი დაიბეჭდა, მათ შორის "ვეფხისტყაოსანი", ,,ბენიამენ [ბენჟამენ] ფრანკლინის ბიოგრაფია". კოწია თავართქილაძე ძმები თავართქილაძეების სტამბაში დაბეჭდილი ,,ვეფხისტყაოსანის’’ერთ-ერთი ეგზემპლარი ინახებოდა ინგლისში, ოლივერ და მარჯორ უორდროპების ბიბლიოთეკაში. საქართველოში, სენაკი, ერთ-ერთი პირველი ქალაქი იყო, სადაც 1890 წელს სტამბა გაიხსნა.