სენაკში ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო

  • სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო.

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, საკონკურსო პროექტების სამიზნე ​აუდიტორიაა – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 14-დან 29 წლამდე ახალგაზრდები

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისთვის და სენაკის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების თვითმმართველობებისთვის (სკოლის დირექციის მეშვეობით), საპროექტო განაცხადის წარდგენის ვადაა – 15 სექტემბერი.