სენაკში მიწის სისტემური რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო

  • მიწის სისტემური რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო სენაკის მუნიციპალიტეტში.